HVAD SIGER DRYTECH BRUGERNE?

Mød Birgitte og Thomas som fik installeret Drymat System i juni 2013. Hør om deres erfaringer med Drytechs installation af Drymat.

Udsendelse på den tyske kanal MDR om Drymat® Systemets anvendelse på Erimitageslotttet i St. Petersborg. Resultaterne taler for sig selv. (TYSK)

DRYMAT® System anvendt i Traukirche, Dornheim (TYSK)

Artikel af Johannes H. Nørgård i BygTek, Marts 2013

Metoden med elektro osmose lyder umiddelbart som ren magi, men det virker og er i mange tilfælde billigere end et omfangsdræn”, fortæller advokat Michael Vesthardt, der er sluppet af med 60 % af fugten i sin kælder på blot to måneder.

LÆS MERE
I november 2012 overtog Michael Vesthardt en stor gammel landejendom i Helsinge i Nordsjælland. Ejendommen var fra år 1900, men var flot istandsat – hvis man ser bort fra kælderen på ca. 60 m2. Kælderen lugtede, maling og puds var skallet af, og der var store grønne/gule skjolder af skimmelsvamp på væggene. Fugten var nået hovedhøjde, og Michael Vesthardt var bekymret for, at den skulle sprede sig til resten af huset, der var isoleret indvendigt. Noget måtte derfor gøres.

– Jeg gjorde som sikkert mange andre; jeg gik på nettet og søgte efter omfangsdræn. Jeg opdagede dog hurtigt, at det ville blive en meget dyr løsning, som ville løbe op i flere hundrede tusinde kroner, og gravearbejdet ville ødelægge arealerne omkring huset, herunder den fine belægning på gårdspladsen. Heldigvis fandt jeg en anden løsning.

Var meget skeptisk
Den anden løsning, som Michael Vesthardt stødte på, var det danske firma Drytech, der brugte en helt anden metode; den såkaldte elektro osmose-metode. Metoden til elektro osmose består helt enkelt af elektroder, som bores ind i murværket. Elektroderne sender svage impulser af jævnstrøm ind i murværket, så vandet i murværket bliver positivt ladet. Udenfor bankes et negativt ladet spyd i jorden, som tiltrækker det positivt ladede vand. Kort sagt kan man sige, at strømmen sender vandet fra kælderen tilbage til naturen.

– Normalt er jeg meget konservativ, og jeg syntes, at det lød meget mærkeligt, men jeg var samtidig meget nysgerrig og forhørte mig om metoden rundt omkring. Det viste sig, at der var flere ingeniører, der havde hørt om elektro osmose, som sagde, at det godt kunne virke.

Fire gange billigere end dræn
Michael Vesthardt fik Niels Olsen fra Drytech ud for at besigtige fugtproblemet i kælderen. Niels Olsen målte, ikke overraskende, at fugten i væggen svingede mellem 18-26 %. Han fortalte også om virksomhedens udenlandske erfaringer med elektro osmose, og at de garanterede, at fugten ville blive reduceret med mindst 30 % i løbet af tre måneder, hvorefter fugten ville forsvinde helt.

– Hans løsning kostede desuden ca. 60.000 kroner, hvilket var omkring en fjerdel af prisen på et omfangsdræn, så jeg syntes, at det var værd at prøve.

Et super indeklima
I den første uge af januar kom et installationsfirma ud på Michael Vesthardts adresse. De brugte en uge på at installere de guldbelagte titanium elektroder i væggene, fræse ud til ledninger og placere tre spyd; et i kælderen og to i jorden udenfor. I starten af marts blev det tid til den første test. Nogle steder var fugten faldet fra 23 % til 7-8 %, og i gennemsnit viste det sig, at den samlede fugt i kælderen var faldet med 60 % allerede på de første to måneder. Denne reduktion vil forsætte, til kælderen bliver helt tør og fugtfri.

– Jeg kan tydelig mærke det. Der er ingen lugt mere, og indeklimaet er blevet super behageligt. Jeg er stadig ikke helt sikker på, at jeg forstår det, men det virker, og det eneste det koster mig fremover er 8 kr. om måneden til strøm, og så skal jeg løbende huske at tjekke, om de to lamper i strømboksen lyser.

Vi fik installeret drytech i vor kælder for er års tid siden.
Årsagen var at vi har et kælderrum, der lugtede meget indelukket, så indelukket at vi ikke havde lyst til at opholde os i det, og da slet ikke indrette det til børnene. Valget stod mellem at få etableret omfangsdræn, eller få drytech installeret. Til trods for at mange velmenende folk, der rådede os fra det, valgte vi det sidste; At drytech teknologien er baseret på elektro-osmose princippet, og har været anvendt i mange år i tyskland, understøttede os i vort valg. Samtidig ville etablering af omfangsdræn blive dyrere end Drytech-installationen, ville tage meget længere tid af få etableret og ville rode godt og grundigt op i vor flisebelægning og anlagte have.

Selve installationen krævede at vi gjorde adgang til væggene, og på selve dagen kom 2 flinke og kompetence elektrikere og sørgede for intallationen. Det støvede og larmede en del, men de gjorde sig umage med at genere mindst muligt, og de ryddede pænt op efter sig selv.

Idag, godt et år efter installeringen, har vi på ingen måde fortrudt, at vi vovede at vælge "det nye" fremfor den etablerede løsning. Kælder-rummet er idag ganske behageligt at opholde sig i, uden anstrøg af indelukkethed. Endda ikke 3 vinter-måneder, hvor vi var bortrejst, og hvor døren til kælderrummet ikke blev åbnet, resulterede i indelukkethed. Gennem hele forløbet har vi mødt rigtig god og imødekommende service, hvor Pia trofast har adresseret vor tvivl og besvaret spørgsmål. Vi har været meget tilfredse med servicen. Alt i alt er vi også meget tilfredse med hele drytech installationen, og med vor "nye" behagelige kælderrum, og anbefaler det gerne til andre.
Birgit E. Bonefeld
Aarhus V
Fugtbekæmpelse i fredet bygning
I februar 2013 blev et forsøg med fugtbekæmpelse ved hjælp af langbølger sat i værk.

I en fredet bygning fra midten af 1700-tallet blev et antal ”langbølgebokse” installeret i krybekælderen langs facaderne. Bygningen har murede fundamenter i 2 – 2,5 m tykkelse, som var meget opfugtede.

I det efterfølgende år blev kontrolmålinger foretaget med regelmæssige mellemrum. En klar tendens med faldende fugtighed i murene viste sig efter ca. 3 måneder, og efter et år er de tykke vægge tørre minimum 30 cm fra yder- og inderside. Kernen tørrer sidst og forventes tør efter 2 år.

En markant fordel ved metoden er, at de aktuelle lokaler ikke skal tømmes inden behandling. Vægge behøver ikke afrenses og systemet er lyd-, lugt- og fugtfrit. Både ydervægge, gulve og skillevægge er omfattet af udtørringen. Forsøget har således vist at systemet er virksomt. Af gode grunde kendes langtidsresultatet ikke, men forventningen er, at virkningen er vedvarende så længe påvirkningen af langbølger fortsættes.
Jørgen Rotzow Jensen
Arkitekt maa
Var først skeptisk …
Det var med nogen skepsis, vi indgik aftale med Drytech i juni 2013 om udtørring af vores kælder, da vi tidligere havde prøvet noget tilsvarende fra en anden leverandør uden den store succes, hvor vi desværre endte med at måtte benytte os af garantien og få anlægget pillet ned igen.

Drytechs garanti om at få omkostningerne retur, hvis anlægget mod forventning ikke havde den forventede effekt, gjorde dog, at vi bestilte anlægget. Installationen blev udført til fuld tilfredshed, og “svineriet” i den forbindelse var slet ikke så omfattende som frygtet – stor ros til installatøren for det.

Efter de første måneder og ved den første kontrolmåling fosvandt vores skepsis dog ikke, da fugten stadig var udtalt, men dog faldende, og konsulenten fra Drytech var ved godt mod og så frem til den næste måling nogle måneder senere, da udtørringen helt klart var i gang.

Ved næste måling var værdierne faldet betydeligt mere, og udtørringen var nu ved at være som forventet, hvilket også helt klart både kunne ses og lugtes. Læren er for vores vedkommende tålmodighed, da det nærmer sig et år før effekten af anlægget slår fuldt igennem – men hjælper, det gør det.
Ida & Bjarne
Vores kælder blev mere og mere ubehagelig i fugt, luft og lugt. Vi overvejede flere, for os, ganske uoverskuelige muligheder, som f.eks. at få nedgravet dræn uden om hele huset. Vi kunne mærke og se, at fugten krøb ind på os, og vi tog kontakt til Drytech. Efter en grundig gennemgang af fugtniveauet i murene, stod det klart, at vi skulle have dette unikke system lagt ind. Det gik forbavsende hurtigt og forholdsvist smertefrit. Selvom der var noget støv og efter de 2 dages installation, gik det overraskende let og montørerne var hensynsfulde.

Vores garantimåling efter ca. 4 mdr., viste et rigtigt flot fald i niveau af fugt, i både yder- og indervægge og vi nyder, at vores kælder igen kan bruges til kontor og opbevaring af tøj mm. uden at have fået mén af det. Efterhånden som udtørring har haft effekt, har vi også bemærket at det er lettere at varme rummene op. Nu har huset fået større værdi og vi er trygge ved at bruge kælderen samt overdrage huset, i tilfælde af et senere salg.

Vi har fået en professionel og troværdig behandling hele vejen og anbefaler varmt denne løsning.
Susanne Kristensen og Henning Nielsen
Glud
Positivt overrasket
Da vi i 2013 besluttede os for at renovere vores kælder, skulle vi samtidig beslutte os for en permanent løsning til afhjælpning af de obligatoriske fugtproblemer, der altid vil være i en ældre kælder.

Løsningen, vi valgte var DryTech, da det på papiret virkede som det eneste rigtige. Status efter næsten et års drift er, at luftfugtigheden er faldet så meget, at vi ikke længere er nødt til at have en affugter kørende for at holde luftfugtigheden nede. Megen statisk elektriske stød er et nyt fænomen, vi har oplevet som følge af den tørrere luft, en ubetydelighed i forhold til afskalning af puds og dannelse af skimmelsvamp, som før var de store problemer. Alle, der kommer på besøg i kælderen, er meget overraskede over det positive indeklima og siger enstemmigt, at det overhovedet ikke lugter og virker, som om det er en kælder mere.

Hvis man overhovedet skal finde noget negativt at sige om systemet, er det, at man skal væbne sig med tålmodighed. De fugtproblemer, man har, er ikke væk dagen efter, at systemet er sat i drift, men over en periode bliver virkningen mere og mere mærkbar, f.eks. har luftfugtigheden i vores kælder denne vinter typisk ligget på omkring 40% eller lavere, selvom det udenfor har været både vådt og fugtigt. Vi vil derfor overhovedet ikke tøve med at anbefale DryTech til alle med fugtproblemer, for det er nemlig ikke kun på papiret, det virker som det eneste rigtige.Positivt overrasket
Da vi i 2013 besluttede os for at renovere vores kælder, skulle vi samtidig beslutte os for en permanent løsning til afhjælpning af de obligatoriske fugtproblemer, der altid vil være i en ældre kælder.

Løsningen, vi valgte var DryTech, da det på papiret virkede som det eneste rigtige. Status efter næsten et års drift er, at luftfugtigheden er faldet så meget, at vi ikke længere er nødt til at have en affugter kørende for at holde luftfugtigheden nede. Megen statisk elektriske stød er et nyt fænomen, vi har oplevet som følge af den tørrere luft, en ubetydelighed i forhold til afskalning af puds og dannelse af skimmelsvamp, som før var de store problemer. Alle, der kommer på besøg i kælderen, er meget overraskede over det positive indeklima og siger enstemmigt, at det overhovedet ikke lugter og virker, som om det er en kælder mere.

Hvis man overhovedet skal finde noget negativt at sige om systemet, er det, at man skal væbne sig med tålmodighed. De fugtproblemer, man har, er ikke væk dagen efter, at systemet er sat i drift, men over en periode bliver virkningen mere og mere mærkbar, f.eks. har luftfugtigheden i vores kælder denne vinter typisk ligget på omkring 40% eller lavere, selvom det udenfor har været både vådt og fugtigt. Vi vil derfor overhovedet ikke tøve med at anbefale DryTech til alle med fugtproblemer, for det er nemlig ikke kun på papiret, det virker som det eneste rigtige.
Carsten Simonsen
Solbjerg
Ejerforening
I E/F Mellemfortet har vi i februar 2013 fået installeret affugtningssystemet fra DryTech. Selve installeringsprocessen blev udført af en ekstern elektrikker og vi var meget tilfredse med hans tilgang til arbejdet. Efter at anlægget er taget i brug er der blevet gennemført en første måling og senere to kontrolmålinger. Ved begge kontrolmålinger kan det konstateres at grundfugten i fundamentet er faldet og vi er nu et år efter installation nede på et fugtniveau under 8% i hele fundamentet, hvilket må siges at være fantastisk, når udgangspunktet visse steder var fugt på over 20%. Allerede en uge efter installationen kunne det mærkes i luften i alle kældre, at der var sket en positiv ændring. I efteråret 2013 var der et lokalt skybrudpå Amager som ramte vores ejendom. Vi havde vand i 40 centimeters højde i en fyrekælder og den seneste kontrolmåling udført i februar 2014, viser at fugten også her igen er nede på 7% (det har den formentligt været ret hurtigt).

Da Drytech er medlem af diverse garantiordninger og tilbød os pengene tilbage i fald anlægget ikke virkede, var det en ret nem beslutning at entrere med Drytech. Alternativt havde vi haft brug for at etablere omfangsdræn. Det ville have kostet 6 gange mere end den pris vi har betalt for DryTechs anlæg med elektrisk osmose. Vi har følt os godt behandlet igennem hele processen og kan varmt anbefale andre at installere DryTechs system til affugtning af fundament og vægge.
Sönnich Dahl Sönnichsen
Formanden for E/F Mellemfortet
Langbølgeløsning
Efter at have været generet af fugt i kælderen gennem mange år er det dejligt at konstatere, at nu er der kommet fod på problemet. Allerede efter tre måneder med Drymat systemet oplever vi en markant forskel i vores indemiljø. Lugten i kælderen er langt mere frisk nu end tidligere, og fornemmelsen af indelukkethed er helt forsvundet. Det er svært at vide, hvem man skal kontakte når kælderen er fugtig. Vi har hele vejen igennem fået en meget professionel, kompetent og også venlig behandling, så vi kan på det varmeste anbefale Drytech til andre husejere.
Carsten Halleby
Allerød
Drytech i villa
Efter at have konstateret at fugtniveauet i flere vægge i vores kælder var alt for høje, valgte vi at få monteret Drytech-systemet. Installationen gik nemt, da det eneste vi selv skulle sørge for var, at alle ydervægge var frie. Efter kun 2 dage var systemet oppe og køre og kunne begynde at tørre væggene op.

Det var med en vis skepsis, at vi valgte at få installeret Drytech i stedet for en traditionel omfangsdrænløsning, men her ca. 1 år efter installationen blev foretaget har vi kunne konstatere, at væggenes fugtniveau bliver ved med at falde. Det gælder ikke kun ydervæggene, men også indervægge, hvor opstigende fugt var problemet.

Vi er derfor meget tilfredse med vores Drytech-installation, og alt tyder på, at fugtniveauet fortsætter med at falde.
Peter Vallgren Seyfarth
Hillerød
Efter vi flyttede ind i vores hus og påbegyndte en renovering af kælderen, opdagede vi, kælderen var for fugtig til, at vi kunne opnå det fulde potentiale med nyt badeværelse og gæsteværelse. Derfor undersøgte vi muligheden for omfangsdræn, og vi også tre tilbud. Det var relativt dyrt, og i processen hvad vi ellers kunne gøre, faldt vi over Drytech, som var en alternativ mulighed for at få en tør kælder. I begyndelsen syntes vi godt nok det lød lidt for fantastisk, men med Deres garanti for penge tilbage, hvis det ikke virkede, besluttede vi os for at få Drytech installeret. Efter 4 måneder fik vi kontrolmålt vores kælder igen, og fugten i murværket er allerede faldet med over 35%, og lugten af kælder er også helt væk. Vi er yderst tilfredse med valget af Drytech, og glade for vi ikke besluttede os for omfangsdræn, som var langt dyrere.
Boe Siersbæk
Valby
Vellykket installation
Efter en vellykket og allerede virknings fuld installation, glæder det mig at anbefale Drymat Systems til enhver med fugt i kælder, gulv og murværk”.Selve installationen medførte noget ”griseri” i form af støv. Men montørerne var utroligt gode til, at holde det på et minimum og efterlod det rigtig pænt og ryddet. Allerede efter 4 uger kunne vi, mærke at luften i kælderen var blevet bedre. Vi har fået en professionel behandling hele vejen.
Jan Pedersen
Århus
Da valget stod mellem etablering af dyrt omfangsdræn og DryTechs løsning var vi i syv sind. DryTech lyder næsten for godt til at være sandt! Nu kan vi imidlertid konstatere, at fugten i vores vægge i kælderen er mere end halveret de fleste steder. Dårligste resultat er en forbedring på 37%! Vi er kort sagt meget tilfredse. Både med den hurtige og lette installation og den generelle service. Vi traf den rigtige beslutning.
Mohan Parson
Kgs. Lyngby