saltout-bigSALT OUT

En skånsom restaurering af vægflader.
Drytech tilbyder produktet Drytech Salt Out.

Med Drytech Salt Out kan du fjerne saltaflejringer I de yderste lag af en vægflade.

Behandlingen er 100% biologisk nedbrydelig efter endt behandling kan materialet afleveres på genbrugspladsen.

Vægmalerier stuk eller andet bevaringsværdigt udsmykning af væggene bliver ikke beskadiget ved brug af Drytech Salt Out.

Hvornår anvendes Drytech salt out?
En Drytech Salt Out behandling anbefales hvis salt indholdet i vægfladen er meget højt. Det ses ofte i forbindelse med gamle stalde saltlagre eller ejendomme, der ligger tæt på havet/saltvand. Eller ved oversvømmelser af saltvand.

En Drytech Salt Out behandling er oftest et supplement til enten en varmebehandling eller en Drymat System installation.

Kontakt venligst Drytech for yderligere information telefon 70108011.